Kategorie šermu

Co vás naučíme

Disciplíny šermu

Ve sportovním šermu existují tři různé disciplíny, které se liší pravidly, používanou zbraní a výstrojí. Rovněž soutěže v šermu jsou organizovány pro tyto tři různé disciplíny samostatně. Jde o šerm fleretem, kordem a šavlí


Fleret (fr. fleuret, angl. foil, něm. Florett)

 • Fleret je pouze bodná zbraň.
 • Celková hmotnost fleretu připraveného k použití je nižší než 500 gramů.
 • Délka fleretu je maximálně 110 cm.
 • Čepel je pravoúhelníkového průřezu a musí být vyrobena z ocele ve smyslu bezpečnostních předpisů.
 • Platný povrch je vymezen trupem šermíře. Zbývající části těla představují neplatný povrch.

Kord (épée, epée, Degen)

 • Kord je pouze bodná zbraň.
 • Celková hmotnost kordu připraveného k použití je menší než 770 gramů.
 • Maximální délka kordu je 110 cm.
 • Čepel je z ocele, má trojúhelníkovitý průřez bez ostrých okrajů a musí být vyrobena podle bezpečnostních předpisů.
 • Výstředí číšky (vzdálenost mezi středem číšky a místem, kterým prochází čepel) je nejvýše 3,5 cm.
 • Zásahovou plochou je celé tělo šermíře.

Šavle (sabre, sabre, Säbel)

 • Šavle e zbraň bodná i sečná.
 • Celková hmotnost šavle připravené k použití je menší než 500 g.
 • Maximální délka šavle je 105 cm.
 • Čepel šavle je z ocele a v řezu téměř pravoúhlá a musí být vyrobena podle bezpečnostních předpisů.
 • Platný povrch je od pasu nahoru.

Kompletní český překlad Pravidel najdete na stránkách Českého šermířského svazu