Šerm a šermíři v Sokole Vršovice

Představujeme se

Historie oddílu

Ve vršovickém Sokole se začalo šermovat již v roce 1926, avšak teprve s otevřením nové vršovické sokolovny v roce 1933 se šermíři dočkali svého sálu a mohli tak začít trénovat v podmínkách, které rozhodně nebyly v té době v Praze obvyklé. Vedle kvalitního zázemí nechyběli ani výborní trenéři a nadaní sportovci jako Albín Richter, Raymund Pelíšek, František Kříž, Rudolf Kratochvíl, Jaroslav Krůba a mnozí další. Nelze vynechat členku našeho Sokola, doposud jedinou naši mistryni světa, Marii Šedivou.

V roce 1948 ale vzniká koncepce jednotné tělovýchovy, ve které není pro Sokol místo. Tím také končí slavná éra prvorepublikového šermu ve Vršovicích. Oddíl se rozpadá a jeho členové většinou odcházejí do jiných pražských i mimopražských oddílů.

Nucená pauza vršovického šermu trvala dlouhých 40 let. Koncem roku 1991 inicioval obnovení šermu ve Vršovicích Miroslav Doležel. Společně s dalšími nadšenci - nejprve s Markétou Bláhovou a Rudolfem Kratochvílem a dalšími - vybudovali regulérně fungující oddíl. Věřme, že velké úsilí, které svému snu, společně s mnoha dalšími věnovali, položilo trvalý základ oddílu, který nezanikne ani po ukončení aktivní činnosti jeho budovatelů.

Oddíl šermu je řádně registrován u ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ a u ČESKÉHO ŠERMÍŘSKHO SVAZU.

V roce 1998 byl oddílu přiznán statut "vybraného oddílu mládeže" ČOS. Oddíl ročně pořádá 2 turnaje - Turnaj o JARNÍ POHÁR a CENU VRŠOVIC (dříve Magistrátní turnaj).


Trenér

Miroslav Doležel

Sportovnímu šermu se věnuje již od dětství. V Sokole Vršovice působí od roku 1991, kdy oddíl šermu ve Vršovicích  obnovoval. Trénuje fleret, kategorie mladších žáků/žaček, žáků/žaček a kadety.  
 

1500md@seznam.cz

Trenér

Václav Perlík

Sportovnímu šermu se věnuje od svých 14 let. Jeho trénérkou byla také Marie Krůbová, rozená Šedivá, dokosud jediná naše mistryně světa v šermu fleretem z roku 1938. Jako trenér TJ Sokol Vršovice působí od roku 2000. Trénuje fleret, kategorie mini žáků/žaček, mladších žáků/žaček, žáků/žaček a kadety.